mandag 28. november 2011

Øyelysning i dag

Cirka og Hux har blitt øyelyst i dag. Ingen anmerkninger på noen av de.